DREYER - Męczeństwo Joanny d'Arc (La Passion de Jeanne d'Arc)

On 26/11/2011 at 18:00

Add to calendar

Koncert organowy

Film z muzykÄ� na żywo

improwizacja organowa do filmu M�cze�stwo Joanny d'Arc (La Passion de Jeanne d'Arc)

 

MÄ�CZENSTWO JOANNY D'ARC (La Passion de Jeanne d'Arc) to ostatni niemy film duÅ�skiego mistrza Carla Theodora Dreyera (1889-1968) i jeden z najbardziej znanych obrazów w dziejach kina niemego. Nakrecony we Francji w 1928 r. przez Societé Genérale des Films, przypomina on historyczny proces Joanny d'Arc ktory trwaÅ� ponad rok.
Akcja filmu rozgrywa siÄ� w ciÄ�gu jednego dnia - 30 maja 1431, ostatniego dnia krótkiego życia Joanny, które zakoÅ�czyÅ�a pÅ�onÄ�c na stosie. Dreyer niczym w tragedii antycznej, zachowuje jednoÅ�Ä� czasu, miejsca i akcji i, opowiadajÄ�c o dylemacie targajÄ�cym bohaterkÄ�, posÅ�uguje siÄ� formuÅ�Ä� konfliktu tragicznego. Joanna musi wybraÄ� miÄ�dzy wiarÄ� w Boga, a wÅ�asnym życiem i każda jej decyzja prowadzi do zguby - Å�mierci lub potÄ�pienia.
MÄ�czeÅ�stwo Joanny d’Arc to symfonia zbliżeÅ�, która posÅ�uguje siÄ� ludzkÄ� twarzÄ� jak odrÄ�bnym filmowym jÄ�zykiem. Na szczególnÄ� uwagÄ� zasÅ�uguje tu Renée Maria Falconetti, aktorka, która tylko raz wystÄ�piÅ�a przed kamerÄ�, ale na zawsze wpisaÅ�a siÄ� w historiÄ� kina. W swoim czasie film byÅ� uznawany za niezwykle nowatorski, a jego kontrowersyjna treÅ�Ä� sprawiÅ�a, że musiaÅ� walczyÄ� z cenzurÄ� w caÅ�ej Europie.
Historia kryjÄ�ca siÄ� za tym filmem jest równie ciekawa jak i on sam. Wkrótce po ostatecznym montażu okazaÅ�o siÄ�, że jedyna taÅ�ma z filmem spÅ�onÄ�Å�a w pożarze. Z racji, że nie mógÅ� ponownie nakrÄ�ciÄ� filmu, zmontowaÅ� go raz jeszcze tyle, że tym razem z materiaÅ�u, który poczÄ�tkowo odrzuciÅ�. Aż do 1981 r. wierzono, że oryginaÅ� przepadÅ� na zawsze. Wtedy to taÅ�ma w idealnym stanie zostaÅ�a odnaleziona jakimÅ� cudem w Oslo i od tego czasu możemy cieszyÄ� siÄ� oryginalnÄ� wizjÄ� reżysera.

http://www.filharmonia.gda.pl/pl/repertuar/Escaich_organy_26_11

Add a comment